Recykling w gastronomii – znaki na opakowaniach, symbole na opakowaniach i ich znaczenie

Recykling to powtórne wykorzystanie odpadów, w efekcie czego powstanie nowy produkt. Celem recyklingu jest zmniejszenie ilości śmieci.  Jest to jedna z form ochrony środowiska.

Coraz więcej punktów gastronomicznych wychodzi na przeciw klientom i serwuje „dania na wynos”

Recykling to powtórne wykorzystanie odpadów,

w efekcie czego powstanie nowy produkt. Celem recyklingu jest zmniejszenie ilości śmieci. Jest to jedna z form ochrony środowiska. Właśnie dlatego producenci umieszczają symbole ekologiczne dotyczące opakowań i ich dalszego przeznaczenia.

Należy pamiętać, że odpady to nie śmieci, a surowce do powtórnego wykorzystania. Znaki informacyjne wskazują z jakiego materiału dany produkt został wykonany a znak ekologiczny informuje że produkt oznaczony znakiem może zostać ponownie wykorzystany w procesie recyklingu

Recykling to:

 • Oszczędzanie w zużyciu energii
 • Zmniejszenie ilości wysypisk śmieci
 • Zmniejszenie emisji dwutlenku węgla
 • Zmniejszenie ilości wycinanych drzew
 • Wytwarzanie nowych produktów przy użyciu znacznie mniejszej ilości surowców i energii
 • nowa era w branży opakowań jednorazowych

Największa ilość odpadów pochodzi z gospodarstw domowych, dlatego niezwykle istotnym jest prawidłowe ich segregowanie. Służą do tego odpowiednio oznakowane pojemniki na śmieci. I tak:

Recykling szkła
nowa era w branży opakowań jednorazowych

Symbole dotyczące segregacji śmieci również dotyczące opakowań jednorazowych

Segregacja śmieci oznaczenia kolorów:

Poniżej znajduje się lista wskazująca ogólne zasady wyrzucania opakowań do odpowiednich pojemników. Wytyczne te regulują jednak lokalne przepisy w każdej gminie, dlatego należy upewnić się czy w miejscu naszego zamieszkania nie są wymagane inne zasady składowania. Mogą one wyodrębniać nakaz specjalnego składowania opakowań po produktach chemicznych, po substancjach stwarzające zagrożenie, osobne po opakowaniach produktów żywnościowych, produktów spożywczych. Dlatego powinniśmy się upewnić jak postępować w przypadku danego opakowania.

Jak segregować śmieci ?

 1. szkło – pojemnik zielony
 2. plastik – pojemnik żółty,
 3. papier – pojemnik niebieski,
 4. metale – pojemnik czerwony lub pomarańczowy.
 5. Bio – pojemnik brązowy

(Niekiedy opakowania plastikowe i metalowe mogą być składowane razem np. w pojemniku żółtym.)

Recykling szkła

Szkło podlega recyklingowi w 100%, tego typu opakowania nadają się do powtórnego przetworzenia, można je też przetwarzać nieskończoną ilość razy dlatego chętnie jest wykorzystywane w produkcji opakowań jednorazowych. Dzięki temu możemy ograniczyć zużycie piasku, dolomitu i sody.

Recykling aluminium

Aluminium również nadaje się do wykorzystywania wiele razy, bez utraty jego właściwości. Jest ono pozyskiwane z rud boksytu, które są nieodnawialne, a sam proces wydobycia jest drogi. Opakowania te posiadają na ogół znaki graficzne dotyczące możliwości powtórnego przetworzenia np. ALU lub ALU 41.

Co oznacza znak ALU 41?

Znak ALU 41 – są to oznaczenia dotyczące materiału z którego wykonano dane opakowanie , w tym przypadku jest jest to blacha aluminiowa wykorzystywana do produkcji jednorazowych opakowań takich jak puszki i konserwy.

Recykling aluminium ALU 41
Opakowania do recyklingu

Recykling plastiku \ recykling tworzyw sztucznych

Plastik i inne tworzywa sztuczne powstają głównie z ropy naftowej, której są ograniczone ilości, a jej wydobycie jest bardzo kosztowne. Dlatego warto wykorzystywać tworzywa sztuczne do ponownego przetworzenia i traktować je jako surowiec wtórny. Z plastiku, w wyniku recyklingu, może powstać odzież, obuwie, namioty, spadochrony itp. Surowiec ten może również zostać użyty w opakowaniach produktów chemicznych czy opakowaniach transportowych

W gastronomii stosuje się jednak opakowania z pierwszej jakości surowców z uwagi na wymogi sanitarne które obowiązują w trakcie procesu produkcji opakowania, jak i dotyczące samego składu surowcowego stosowanego w opakowaniach spożywczych.

Opakowania jednorazowe w gastronomii

W branży gastronomicznej najczęściej serwuje się dania na wynos w plastikowych lub wykonanych z tworzywa sztucznego opakowaniach. W naszej ofercie mamy nowość: pojemniki do płynnych dań na wynos w 100% nadające się do recyklingu.

Drugie danie doskonale będzie się prezentowało w Menubox Infiniti przeznaczonego do recyklingu.

Używając takich opakowań dbamy o Ziemię, jesteśmy ekologiczni i stajemy się świadomymi konsumentami.

Zgodnie z Dyrektywą SUP należy wspomagać przejście do gospodarki o obiegu zamkniętym.

Warto świadomie gospodarować odpadkami, segregować śmieci, zmienić przyzwyczajenia i dbać o nasza planetę. Musimy zatem zwracać uwagę na symbole umieszczone na opakowaniach, aby dbać o stan naszego środowiska naturalnego. Należy się upewnić czy dane opakowanie posiada symbole informujące o tym z jakiego plastiku wykonano opakowanie.

Opakowania ekologiczne w gastronomii – opakowania biodegradowalne

Odrębną kategorią opakowań jednorazowych w gastronomii stanowią opakowania są opakowania ekologiczne posiadające na ogół znaki informujące o fakcie że do produkcji danego opakowania zostały użyte surowce które ulegają biodegradacji, a za tym nie zaśmiecają środowiska. Oznaczenia ekologiczne posiadają opakowania które spełniają bardzo restrykcyjne regulacje dotyczące opakowań i są regulowane dyrektywą unii europejskiej.

Ekologiczne znaki graficzne mogą posiadać jedynie opakowania które spełniają warunki braku migracji surowca do zawartości opakowania, oraz posiadają certyfikat nadawany produktom spełniającym rygorystyczne wytyczne co do stopnia biodegradacji w czasie, w warunkach kompostowalnych. Symbole umieszczane na naczyniach ekologicznych informują nas o tym że możemy spokojnie dane opakowanie zutylizować w pojemniku odpadów zmieszanych.

Opakowania ekologiczne alternatywa dla recyklingu

Słowem podsumowania, dbajmy o naszą planetę sprawdzając wytyczne co do odpowiedniego składowania odpadów sprawdzając symbole dotyczące opakowań zwiększając świadomość swoją oraz naszych dzieci, czym są symbole ekologiczne, po co są oznakowania materiałów opakowań i do czego służą. Powinniśmy zwracać uwagę zarówno na oznaczenia dotyczące zawartości opakowania tak szukać informacji dotyczących dotyczących danego opakowania w sensie jego wytworzenia i dalszej utylizacji.

Starajmy się wybierać opakowania ekologiczne posiadające oznaczenia ekologiczne tj. opakowania oznaczone znakiem EKO lub BIO. Opakowania zawierające substancje biodegradowalne podlegają unijnym regulacjom dotyczące etykietowania produktów, więc symbole umieszczane na tych opakowaniach zawsze znajdziemy na spodzie, szczególnie na opakowaniach żywności.

0

Twój koszyk

Your Cart Is Empty